Profil firmy
Strategie jakosti
Aktuální nabídka
Kontaktní údaje

Odlitky
Výkovky
Svařované konstrukce
Obrábění
Modely a formy
. Strategie jakosti - na hlavní stránku
Naše strategie jakosti vychází z Vašich požadavků a našich cílů, dodávat výrobky
v požadované kvalitě, garantovaném termínu
a konkurenceschopné cenové úrovně.

Již samotný výběr subdodavatele podléhá náročným kritériím, stanovených společně s Vámi. Většina našich dodavatelů má zavedený systém řízení jakosti dle norem řady ISO 9001/ISO 9002, materiálové a výrobkové certifikáty.

Našim cílem je maximální kvalita ve všech fázích výroby s cílem dodávat výrobky s homogenní strukturou materiálu, vysoké kvality povrchu až po dobrou obrobitelnost a rozměrovou přesnost
po obrobení.

Pro dodávky našich výrobků zajišujeme:

1. Materiálové přejímky

Dle DIN 50049 / EN 10204 na chemické složení a mechanické hodnoty, materiálové přejímky společnostmi GL, LRS, BV, DNV, ABS a pod. s atestem o průběhu tepelného zpracování.

2. Nedestruktivní zkoušky

Vnitřní jakost výrobků prokazujeme nedestruktivními zkouškami - ultrazvukem, prozářením RTG a magnetickou zkouškou na trhliny
s vystavením příslušných certifikátů.

 
3.  Kontrola svarů

Pro svařence je k dispozici osvědčení velký svářečský průkaz, jakost svarů doložíme zkouškami ultrazvukem anebo penetrační metodou.

4.  Rozměrová kontrola

Výroba modelů a forem vychází z předepsaných tolerancí pro polotovary. Modely a formy dodáváme s osvědčením o kompletnosti a rozměrové přesnosti.

Při zahájení výroby nových metalurgických výrobků připravíme polotovary k přejímce prorýsované s rozměrovým protokolem s cílem ověření velikosti přídavků na opracování.

U dodávek obrobených dílců je samozřejmostí měření konvenčními metodami, tolerance přesných obrobků ověřujeme na CNC 3-D měřících centrech.

czech version auf deutsch english version